Titel: Tagen ur sitt sammanhang. Mixed media. 70x70cm.

Verket var med i den jurybedömda utställningen i Galleri Foajén i Regionhuset under maj månad 2021. Temat var demokrati:

Bengt-Olof Sandström, Rutvik, född någon gång i början på 40-talet. Komplikationer vid födseln som orsakade syrebrist. Diagnostiserades som utvecklingsstörd och fick lämna mor, far och två syskon för att bo på institution från tidig ålder. Trots allt minns jag att min morbror hade ett relativt bra liv. Jag såg alltid fram emot att träffa honom när han kom hem några dagar. Vi hade en bra relation. Han var kärleksfull, musikalisk och vi älskade musik, både han och jag. Han var en del av byn, alla kände honom och ingen var elak mot honom, som jag minns i alla fall. Hade han ett meningsfullt liv? Svårt för mig att svara på som bara träffade honom ibland. Men att som barn bli separerad från sina föräldrar och syskon är inget annat än ett övergrepp. Hur ser det ut idag? Har vi kommit längre i vår syn på hur vi bemöter och hjälper människor med funktionsvariationer. Hur kan vi hjälpa dem till ett meningsfullt liv? För oss människor är det oerhört viktigt att få uppleva en känsla av sammanhang. Att vara behövd, att känslan av att det som händer runt omkring mig är begripligt, strukturerat, går att förutse och är meningsfullt. Att jag får möjligheten att fylla ett syfte och att göra nytta som människa, oavsett om jag är en fullt fungerande individ, med allt vad det innebär, eller om jag har någon form av funktionsvariation. Det är en av de saker vi måste slåss för om vi vill leva i ett demokratiskt samhälle. De "svagsinta och sinnesslöa" har utsatts för grova övergrepp tidigare och det kan hända igen.